Előadások

Magyarországi fellépések:

Budapest-Nemzeti Táncszínház
Nemzeti Színház
Bethlen Téri Színház
Mom Kulturális Központ
Várkert Bazár
Szkéné Színház
Három Holló

Győr- Győri Nemzeti Színház
Eger- Gárdonyi Géza Színház
Szeged- Régi Zsinagóga
Pécs- Pécsi Nemzeti Színház
Pécsi Harmadik Színház
Miskolc- Miskolci Nemzeti Színház
Veszprém-Latinovics-Bujtor Játékszín

Külföldi szereplések:

2018-Erdélyi Turné / Nagyvárad, Gyergyószentmiklós (Románia)
2018-HH11 Dance Festival / Santa Barbara (Usa)
2017-Dumbo Dance Festival / New York (Usa)
2017-HH11 Dance Festival / Santa Barbara (Usa)
2016-Infinite Dance Festival / Nagyvárad (Románia)
2016-Dumbo Dance Festival / New York (Usa)
2016-Solo-Duo Festival / New York (Usa)
2016-HH11 Dance Festival / Santa Barbara (Usa)
2015-Dumbo Dance Festival / New York (Usa)

2010-Idők Folyamán / In the Course of Time
Az Idők folyamán című előadás az Órák című film nyomán készült. Milyen boldognak lenni? Milyen nőnek lenni? Milyen meghalni? Három korszak, három történet, három női sors olvad egyetlen történetté az idők folyamán…

What is it like to be happy? What is it like to be a woman? What is it like to die?
3 periods, 3 stories, the fates of 3 women merge in the course of time…

2012-Physpacom / Physical Space Communication
A Physpacom a párkapcsolat, család, barát, egyén egymáshoz viszonyulását dolgozza fel. Melyik pillanatban kezdenek az emberek és helyek összefolyni mögöttünk?

It is about relationship, family, friend… the individual. Which is the moment when people and places begin to converge behind us? We arrive, we establish and build up our lives around us. We tread the same paths again and again.

2012-Puccini­: Lidércek / The Fairies
Giacomo Puccini első operájának táncszínházi adaptációja. A Villik olyan menyasszonyok, akik házasságkötésük előtt hunytak el. Halott szívükben és halott lábaikban még egyre él a táncolhatnék, amelyet életükben nem elégíthettek ki. A romantika mindenkor időszerű, mert időtlen szépséget áraszt.

Le Villi (The Fairies) was Giacomo Puccini’s first opera. The Fairies are brides who died before their wedding days. These poor creatures cannot rest in peace. This is why at midnight they arise from their graves, they gather in gangs on the roads and woe betide the young man they might meet. There are many things that irritate people just like in those days, the remedy of which is often romanticism, which is always relevant since it features timeless beauty.

2013-Öngyilkos Érzelmek / Suicidal feelings
A darab Christopher Isherwood A Single Man című regénye és azonos című film nyomán készült.
Életemben néhányszor átélhettem tökéletesen tiszta pillanatokat. Ilyenkor röpke másodpercekre a csend kiszorítja a zajt, ilyenkor csak érzek, nem gondolkozok.

A few times in my life I’ve had moments of absolute clarity, when for a few brief seconds the silence drowns out the noise and I can feel rather than think, and things seem so sharp. I have lived my life on these moments. They pull me back to the present, and I realize that everything is exactly the way it was meant to be.

2014-Hattyú / Swan
A hattyú a tisztánlátás, a bölcsesség és a hű szerelem jelképe lett. A hattyúk tava mese, amit mindenki ismer: a fehér tütüben táncoló hattyúk a klasszikus balett emblematikus jelképei. A valóságban mi van a jelképek és a történet mögött? Az igazi tiszta vágy az, amikor kiolthatatlan láng ég a szívedben az iránt, hogy maradéktalanul feltárd és megoszthasd másokkal mindazt, ami lényedből fakad.

The swan has become the symbol of clarity, wisdom, and true love. Swan Lake is a tale known to all: swans dancing in white tutus are the emblematic symbols of classical ballet. But what does actually lie behind these symbols and this story?

2014-Prozódia / Prosody 
Zene-Music: Trio a lá Kodály
Előadásunkban azt keressük, hogy a tánc és Kodály Zoltán zenei világa hogyan alakul egységes világgá különböző életérzések kapcsán. Saját hangunkat keressük, kifejezőeszközeinket, azok megfejtését, létünk értelmezését. Azt, hogy kik vagyunk mi, honnan jöttünk és merre tartunk. Egyáltalán, hol vagyunk most.

Prosody itself deals with natural speech forming into a poem, and how it turns into rythm.
In our performance we are exploring how does dance and Kodály Zoltán’s musical world merges together regarding feelings.
We want to know how the musical worlds of different landscapes collected by Zoltán Kodály forms a unity regarding different scenes, feelings and moods. These musical worlds also show interesting and exciting worlds separately. However, when these worlds merge unity is born. Live music and dance create union completing each other. We are searchig for our voices, means of expression, and these solutions, the explanation of our being; who are we exactly, where do we come from and where are we going? Where are we now, actually. Live music. Dance. This is life itself!

2014-Psyché / Psyche
Weöres Sándor Psyché című műve ihlette táncelőadás egy különös és féktelen szabadságvággyal megáldott nő kétségbeesett küzdelmét mutatja be a szerelem és az élet teljességéért. A nő sorsa, hogy testi és lelki szenvedélyének, szerelmének tárgyát beteljesülését csak két különböző férfiben képes megtalálni! Ez hová vezethet….?

Sándor Weöres’s literary piece entitled Psyché was the inspiration behind this dance performance, which presents the desperate struggle of a strange woman, blessed with a boundless desire for freedom, for the completeness of her love and her life. It is the fate of the WOMAN that she can only find the object of her spiritual and physical passion and love in two different men. Where will this lead her?

2016-Rekviem / Requiem
Zeneszerző-copmoser: Balázs Ádám
Rekviem. Gyászmise. Mindenkiben felveti a halálhoz való viszonyulás kérdését…..Az előadás az élet és halál közti lebegés állapotát ragadja meg, letisztultan áhítatosan, mely felvillantja az élet körforgását és megújulását. A halál küszöbén álló ember szemszögéből látjuk az előadást aki a halálra, mint egy új korszak kezdetére való felkészülésként visszatekint életére.

Requiem. Memorial service. The meaning and the connotations of a requiem are unique to us all. However, it raises the question of how we relate to death in every one of us.
The performance clearly and reverently captures the state of hovering between life and death, illuminating the cycle and renewal of life. The performance is from the perspective of a man about to die, who looks back on his life to prepare for the start of a new era, which he considers death to be.

2016-Respighi-Róma Fenyői / Pines of Rome
Zene-Music: Budafoki Dohnányi Zenekar
Respighi Róma fenyői című szimfonikus költeménye a régi, nagy történelmi pillanatok és legendák mögött meghúzódó személyes érzéseket fogalmazza meg hatalmas tablóképekben.

Respighi’s symphonic poem Pines of Rome expresses personal feelings behind the great historical moments and legends from times gone by in a series of towering musical tableaux.

2016-Szálkák / Splinters
(A darabot Pilinszky János azonos című kötete inspirálta)
Zongora-Piano: Tóth Mariann
Az előadás rólunk, emberekről szól.
Saját élethelyzetünkben, fejlődésünkben hol tartunk épp?
Hogyan illeszkedünk a világba, és hol tart személyiségünk, lelkünk fejlődése?

This performance about us, people, was inspired by the volume of the same title by János Pilinszky.
I would like to show what Pilinszky’s spirit means to me in the 21st century.
At what point are we at the moment in our own lives, in our own development?
How are we adjusting to the world, and what point has the development of our personalities and our souls reached?
In our souls, in wanting to believe?
How do we integrate into the world and how do we understand the world around us? Do we dare to live beautiful, full lives?
Confrontation is inevitable. Internal struggle, solitude and finding each other are all parts of life.
Let’s be brave enough to do some soul-searching and reach forgiveness, until we reach the liberating gift of asking for forgiveness.

2017-Menyegző / The Wedding
Zene-Music: Sztravinszkij, Elektronikus Zenei Médiaművészeti hallgatók -Zeneakadémia
Sztravinszkij 1917-ben írott, Menyegző (Les Noces) című, lenyűgőző zenéjének központi ereje a VÁGY. Vágyódás másikra, vágyódás a másik utáni vágyra. Lángoló, forró, közönséges, gyengéd, figyelmes vágy. A darab folyamatosan megújuló víziókat nyújt nekünk a mű iránti vágy látványa által. Ugyanazok a gesztusok, mozdulatok más jelentést nyernek. Látásunk és érzékelésünk, befogadásunk megzavarodik. A menyegző ideje alatt a nézőt áthatja és megnyeri a vágy, hogy tovább vágyjon nézni, és meglepődni.

The central power of the enchanting music of Stravinsky’s Wedding (Les Noces), composed in 1917, is DESIRE. Desire for the other, the desire for the desire for the other. Burning hot, vulgar, gentle and attentive desire. The work offers continuously renewing visions by the sight of the desire towards the piece. The same gestures and movements acquire different meanings.

2017-Hat Tánc / Six Dances
Zene/Music: Oláh Dezső Trió
Az előadás reflexió Bartók Béla Román népi táncok művére. Az 1915-ben zongorára íródott zenemű dobra, bőgőre és zongorára készült adaptációja képezi a produkció zenei anyagát. Népi életképek. A produkció a mindennapjainkról szól. Egy közösség egymáshoz való viszonyulását követhetjük nyomon különböző életérzések, tételek kapcsán. A darabban az emberi egzisztencia határait kutató expresszionizmus és az irónia, valamint a szándékos egyszerűség és a kontrapunktikus, a zeneileg ellenpontos összetettség jól megférnek egymás mellett. A mű hat tánctételből áll, melyeknek karakterét megőrizve improvizációk hangzanak el a tánctételek között.

Reflexion on Béla Bartók’s work, Romanian Folk Dances, and adaptation to the piano of his piano work composed in 1915 for drum, piano and bass.The performance tells the audience about our daily life. It shows changes in the relationships of the members of a community as the audience sees them unfold, the various feelings and situations.

2017-Varázsdoboz / MagicBox
Zene/Music: Budafoki Dohnányi Zenekar

A varázsdoboz című balettet Rossini zongoraműveinek meghangszerelésével Ottorino Respighi állította össze. Egy doboz sok mindent rejthet, különösen akkor, ha rajta keresztül átléphetünk egy másik, mesebeli dimenzióba. A mű főhőse egy játék világban próbál barátokat szerezni, és különféle bábokkal találkozik. Kiderül számára, hogy azoknak ugyanolyan érzelmeik vannak, közöttük ugyanolyan kötődések és kapcsolatok alakulnak ki, mintha emberek lennének, és egyikükkel talán még szerelembe is lehet esni.

Ottorino Respighi compiled the music to the ballet The Magic Toybox by scoring piano works by Rossini. A box can conceal many things, especially when it allows one to cross into another, fabulous dimension. Attempting to find friends in a world of toys, our protagonist encounters various dolls. He realises that they feel the same kinds of emotions that people do – and form similar bonds and relationships. Even love is in the cards.

2018-Orfeusz/Orpheus
Zene/Music: Budafoki Dohnányi Zenekar
A darab a Cafe Budapest Kortárs Fesztivál keretén került bemutatásra a Budafoki Dohnányi Zenekarral közreműködve. Az előadás érdekessége, hogy Szentpáli Roland zeneszerző műve nagyzenekarral, táncművészekkel még soha sehol nem volt látható, így Magyarországi ősbemutató volt. A kortárs táncelőadás rockzenét idéző energiával mesél a zene, a tánc hatalmáról és az akadályokkal dacoló szerelemről.

The Orpheus ballet (world premiere), which tells a story about the power of music and all-defying love with an energy that all but brings in mind rock music.

2018-Hullámok/The Waves
Az előadásban a történet egy bensőséges meditáció, intim kirakós játék.Benyomások, érzések, hömpölygő gondolatok önmagukról és másokról, látomások, melyek egyre mélyítik a képet a hullámzó világról.

The story within the performance is a heartfelt meditation, an intimate puzzle.It consists of impressions, emotions, flooding thoughts about ourselves and others; visions which build a picture of the waving world.

2019-Revenge(Élektra)
Élektra bosszúdrámája Euripidész tragédiája és Richard Strauss operája nyomán elevenedik meg, ezúttal is a megbékélés, a bosszú és a háborgó lelkiismeret által szított őrület feszül egymásnak.

The evocation of Electra’s tragedy is based on the drama of Euripides and the opera of Richard Strauss, and as in the great predecessors, the struggle is between reconciliation, revenge, and insanity induced by a tormented conscience.